Do you speak English, mammy?

Az egyre inkább globális világban a több nyelven beszélő szülők egyre inkább azt érzik, hogy meg kell tanítaniuk a gyermeküket egy második nyelvre is, az anyanyelv mellett.

A több nyelven történő beszédtanítást megkönnyíti, ha alkalmazzuk a legjobb módszert, vagyis hogy már kezdettől fogva nyelvi kódokat használunk, melyeket könnyebb összekötni hangokkal, ritmusokkal, intonációkkal, melyek megmutatják az alapvető különbségeket a nyelvek között, karakterizálják azokat. Pl. játékos módon az állathangok, színek tanítása ezt nagyon jól érzékelteti, aztán tovább léphetünk a legegyszerűbb utasításokra is (pl. gyere ide, add ide, stb.), hogy érzékeltessük a két nyelv közti különbséget.

Igen meglepő a felnőttek számára, amikor észreveszik, hogy a gyermekek egyébként – a felnőttek mindenféle tudatos törekvése nélkül is - felismerik a két nyelv közti különbségeket, habár még nem is értik az összes szót és kifejezést. A második nyelv megszerzésének mechanizmusa nagyon hasonló az anyanyelvéhez.

Minél hamarabb kezdünk el idegennyelven szólni a csecsemőhöz, annál könnyebb lesz neki természetes módon megtanulni a második nyelvet is. Az a könnyedség és természetesség, ahogyan egy kisgyermek idegennyelvet tanul, már nem jellemző felnőttkorban, mert ez a hihetetlen képesség fokozatosan csökken a kisgyermekkor végére.

 

Ismeretes tény, hogy ha a szülők más-más anyanyelvűek, és mindkét szülő csak a saját anyanyelvén beszél a gyermekkel születésétől kezdve, akkor nem nehéz a két nyelv megtanulása a gyermeknek, nem is zavaró számára a különbözőség.

Ha azonban mindkét szülő egy anyanyelvet beszél, és a gyermekkel anyanyelvükön és idegennyelven is beszélnek, akkor javasolt, hogy az idegennyelvet tanító szülők az első hónapokban játékosan vezessék be a csecsemőt a második nyelvbe, pl. kétnyelvű játékokkal, ahol állatnevek, állathangok, számok, rövid dalocskák megtaníthatók, emellett lehet tanítani mondókákat, felolvasni egyszerű, rövid meséket magyar és idegennyelvű mesekönyvekből.

A gyermek szépen megtanulja mindkét nyelven a különböző hangok különbözőségeit, a nyelvi változatosságokat és a kiejtését, megtanulják társítani a szavakat egymáshoz, ráéreznek a ragozásokra, megjegyzik a kifejezéseket, és mindez a kisgyermek számára természetes és szórakoztató játék.

 

Ne felejtsük el, hogy a már újszülöttkortól kezdve két nyelven szólunk a csecsemőhöz, ez lehetővé teszi pár hónappal később a beszélni tanuló kisgyermeknek, hogy nagyon rugalmasan és egyszerűen tanulja meg a két nyelvet.

És mindenekelőtt, ha egy gyermek képes több nyelven kommunikálni, akkor ez fontos forrása lesz annak is, hogy majd a jövőben könnyebben tudjon különböző kultúrákat és világokat megismerni, összehasonlítani és megérteni.

t)�kn���� végzése közben is szemmel tarthatják a babát, és így mindenki nyugodtabb lesz.